Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Discovery of large molecules as new biomarkers in wastewater using environmental proteomics and suitable polymer probes