Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Disentangling the complexity of socio-cultural values of temporary rivers