Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

DISINFECTION BY-PRODUCT PRECURSOR REMOVAL AND FORMATION POST REVERSE OSMOSIS MEMBRANE FILTRATION