Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Dissolved organic matter spectroscopy reveals a hot spot of organic matter changes at the river–reservoir boundary