Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Distinctive NO and N2O emission patterns in ammonia oxidizing bacteria: Effect of ammonia oxidation rate, DO and pH