Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Distribution of antibiotics in water, sediments and biofilm in an urban river (Córdoba, Argentina, LA)