Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Do badlands (always) control sediment yield? Evidence from a small intermittent catchment