Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Do I have time to build the ark calmly? Characterizing attitudes towards climate change via sentiment analysis of social media