Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Do pharmaceuticals bioaccumulate in marine molluscs and fish from a coastal lagoon?