Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Do we really need to invoke heroic measures for early SARS-CoV-2 outbreak detection?