Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Does biofilm origin matter? Biofilm responses to non-flow period in permanent and temporary streams