Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Does Grazing Pressure Modify Diuron Toxicity in a Biofilm Community?