Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Does it make economic sense to restore rivers for their ecosystem services?