Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Does the severity of non-flow periods influence ecosystem structure and function of temporary streams? A mesocosm study