Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Down scaling of climate change scenarii to river basin level: A transdisciplinary methodology applied to Evrotas river basin, Greece