Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Drastic reduction of nutrient loading to a reservoir alters its resistance to impacts of extreme climatic events