Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Driving factors of the phytoplankton functional groups in a deep Mediterranean reservoir