Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Duration and frequency of non-flow periods affect the abundance and diversity of stream meiofauna