Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Duration of water flow interruption drives the structure and functional diversity of stream benthic diatoms