Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Dynamic air supply models add realism to the evaluation of control strategies in water resource recovery facilities