Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Early SARS-CoV-2 outbreak detection by sewage-based epidemiology