Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Ecoregional Characteristics Drive the Distribution Patterns of Neotropical Stream Diatoms