Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Ecosystem responses to emerging contaminants: Fate and effects of pharmaceuticals in a mediterranean River