Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Ecosystem Services in an Impacted Watershed: The Relevance of Hydrology, Human Influence, and Global Change