Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Ecosystem services in Mediterranean river basin: Climate change impact on water provisioning and erosion control