Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

ECOSYSTEM SERVICES IN MOUNTAIN ENVIRONMENTS: BENEFITS AND THREATS