Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Ecotoxicity of basil (Ocimum Basilicum) extract in aquaculture feeds: Is it really eco-safe for the aquatic environment?