Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effect of COD on mainstream anammox: Evaluation of process performance, granule morphology and nitrous oxide production