Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effect of cycle changes on simultaneous biological nutrient removal in a sequencing batch reactor (SBR)