Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effect of long-term starvation conditions on polyphosphate- and glycogen-accumulating organisms