Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effect of nitrite on the N2O and NO production on the nitrification of low-strength ammonium wastewater