Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effect of pH on nutrient dynamics and electricity production using microbial fuel cells