Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effect of process parameters and operational mode on nitrous oxide emissions from a nitritation reactor treating reject wastewater