Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effect of Temperature on N2O and NO Emission in a Partial Nitrification SBR Treating Reject Wastewater