Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effect of the addition of glycerol on hydrogen production from industrial municipal solid waste