Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effect of urban wastewater discharge on the abundance of antibiotic resistance genes and antibiotic-resistant escherichia coli in two Italian rivers