Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effectiveness of passive sampling for the detection and genetic characterization of human viruses in wastewater