Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effects from maritime scrubber effluent on phytoplankton and bacterioplankton communities of a coastal area, Eastern Mediterranean Sea