Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

EFFECTS OF A BACTERICIDE ON THE STRUCTURE AND SURVIVAL OF BENTHIC DIATOM COMMUNITIES