Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effects of afforestation on runoff and sediment load in an upland Mediterranean catchment