Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effects of chronic pollution and water flow intermittency on stream biofilms biodegradation capacity