Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effects of emerging contaminants on biodiversity, community structure, and adaptation of river biota