Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effects of flow and fine sediment dynamics on the turnover of stream invertebrate assemblages