Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effects of flow intermittency and pharmaceutical exposure on the structure and metabolism of stream biofilms