Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effects of flow regulation on river bed dynamics and invertebrate communities in a Mediterranean river