Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effects of garlic-supplemented diet on growth performance and intestinal microbiota of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)