Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effects of gravel mining on suspended sediment transport in mountain rivers (Upper River Cinca, Central Pyrenees)