Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effects of hydropeaking on bed mobility: Evidence from a Pyrenean river