Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effects of sterilization on dissolved organic carbon (DOC) composition and bacterial utilization of DOC from lakes