Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

EFFECTS OF SUSPENDED SEDIMENT TRANSPORT ON INVERTEBRATE DRIFT IN A PIEDMONT RIVER CHANNEL: THE UPPER RIVER CINCA (SOUTH CENTRAL PYRENEES)